Αυτόματος Τρομοκρατικός Πιλόττος

Εν εξαιρετικά εύκολο για κάποιον να φορτιστεί συναισθηματικά τζιαι να αρκεψει να δακτυλοδείχνει σε περίπτωση που γινεί κάτι κακό. Κατακρίβεια λόγο φόου, ο αυτόματος μας πιλόττος στον εγκέφαλο λειτουργεί ακριβώς όπως θα λειτουργούσε σε ένα μυαλό ενός βαθκιά...